Styrelsedokument

Här kan du läsa eller lägga upp styrelsedokument.
Kom ihåg att detta inte ska anses vara något dokumentarkiv så spara originaldokumenten på annan säker plats.

Protokoll styrelsemöte

exempel 1

exempel 2

exempel 3

Verksamhetsberättelser

exempel 1

exempel 2

exempel 3

Årsmötesprotokoll

exempel 1

exempel 2

exempel 3